Оголошено конкурс серед ЦОВВ на розробку програмних рішень

26/11/2020

Протягом останніх років було здійснено ряд важливих нормативних, організаційних і технічних кроків, спрямованих на оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних. Однак, не дивлячись на значну кількість наборів даних, які публікують розпорядники, однією з перешкод, що стоїть на шляху широкого використання цих наборів громадськістю та бізнесом, є їхня низька якість.

Проєкт USAID/UK aid “Прозорість та підзвітність в державному управлінні та послугах / TAPAS” оголошує конкурс  для центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ) на розробку програмних рішень (API, скрипту тощо) для оприлюднення або покращення якості публічної інформації у формі відкритих даних , що має антикорупційний вплив.

Якщо ваша установа потребує розробки відповідного програмного рішення для спрощення процесу збору, обробки або вивантаження інформації у машиночитаному форматі для її подальшої публікації на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних, запрошуємо надіслати заявку на конкурс.

За результатами конкурсу буде відібрано  ЦОВВи, яким буде надано експертну та фінансову допомогу для розробки відповідного програмного рішення. Максимальна сума фінансування – до 40,000 тис. дол. США на один проєкт. Фінансування розробки програмного рішення буде здійснюватися за трьохсторонньою  угодою з підрядником, якого буде обрано на конкурсних засадах.

Усі українські центральні органи виконавчої влади (ЦОВВ) на національному рівні мають право подавати заявки. Державні установи, які залучені до правоохоронної діяльності та/або сфери національної безпеки, не можуть брати участь в конкурсі.

Критерії оцінки проєкту та відбору переможців конкурсу:

  • Чіткість розробки проєкту з обґрунтуванням його доцільності.
  • Антикорупційний вплив – проєкт має демонструвати, як  допоможе запобігти корупції та підвищить ефективність і прозорість владних структур від публікації або підвищення якості набору даних.
  • Належність наборів, для яких створюється програмне рішення до пріоритетного переліку визначеного Постановою Уряду № 835.
  • Реалістичність фінансових та часових витрат на виконання проєкту; ймовірність досягнення конкретних та відчутних результатів у вказаних часових межах виконання проєкту.

Будь-які запитання щодо конкурсу повинні бути направлені на електронну адресу: grants-competition@eurasia.org.

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ

Пропозиції приймаються англійською або українською мовою електронною поштою на адресу grants-competition@eurasia.org не пізніше ніж 14 грудня 2020 року.

Фонд Євразія гарантує конфіденційність заявок. Фонд Євразія не використовує інформацію, подану заявниками для інших цілей, окрім розгляду у межах цього конкурсу, та не надає цю інформацію стороннім особам чи установам, за винятком випадків, коли це вимагається українським чи американським законом або донорськими угодами з Фондом Євразія.

 

Джерело: http://tapas.org.ua/all-uk/news-uk/konkurs-sered-tsovv-na-rozrobku-prohramnykh-rishen/

Створення цього веб-ресурсу стало можливим завдяки підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку ( USAID ) та за фінансової підтримки уряду Великобританії ( UK aid ). Окремі думки, висловлені в матеріалах, опублікованих на сайті, є виключною відповідальністю Фонду «Євразія» і не обов’язково відображають погляди Агентства USAID та Уряду США або Уряду Великобританії.

Портал працює в режимі дослідної експлуатації.

Адреса:

01133, м.Київ, вул. Вуличної Вулиці, 007

Електронна пошта:

hello@opendata.gov.ua

Телефон:

0 800 000 00 00

© 2021 Міністерство цифрової трансформації України